KONTAKT

Skedsmo Kunstforening
Postboks 199
2001 Lillestrøm
Org.nr. 996 226 034

Bankkontonr.1286.25.00332

Styret i SKF

Lene Merete Haugen: leder
Mail: haugen.lenemerete@gmail.com

Kristin Husby: nestleder
Mail: kristinlien.husby@gmail.com         
  
Anne Bjerke: kasserer
Mail: anne@malermester.no

Kristine Lie Fjørstad: sekretær 
Mail: kfjorstad@gmail.com

Helene Eide: styremedlem
Mail: helene.eide@lillestrom.vgs.no 

Helle Siggerud: styremedlem
Mail: hel-sigg@online.no 

Siri Ann Gabrielsen: vararepresentant
Mail: sirig@skedsmo.kommune.no 

Ellen Edminson: vararepresentant
Mail: ellen@edminson.no

Børre Angelstad: vararepresentant
Mail: angelstad@online.noSøk om utstillingsplass

Søknader må inneholde relevant billedmateriale / skisser, prosjektbeskrivelse samt cv. 

Søknadsfrist for utstillingsperioden 2017 og 2018 er  15. oktober 2016.

Søknad sendes på e-post: skedsmokunstforening@gmail.com

Antatte utstillere vil bli kontaktet.