KONTAKT

Skedsmo Kunstforening
Postboks 199
2001 Lillestrøm
Org.nr. 996 226 034

Bankkontonr.1286.25.00332

Styret i SKF

Fatma Issa Holm: leder
Mail: fatma_twahir@hotmail.com

Siri Ann Gabrielsen: nestleder
Mail: sirig@skedsmo.kommune.no        
  
Anne Bjerke: kasserer
Mail: anne@malermester.no

Tina Kjensli: sekretær 
Mail: tinakj@yahoo.com

Kjell Arne Stokland: styremeldem, gallerivakter
Mail: kjell.stokland@gmail.com

Liudmilla Voida: varamedlem
Mail: voida888@gmail.com

Kjersti Bendixen: varamedlem
Mail: kbendixen@getmail.no


Søk om utstillingsplass

Søknader må inneholde relevant billedmateriale / skisser, prosjektbeskrivelse samt cv. 

Søknadsfrist for utstillingsperioden 2017 og 2018 er  15. oktober 2016.

Søknad sendes på e-post: skedsmokunstforening@gmail.com

Antatte utstillere vil bli kontaktet.